Підлога в складському або виробничому приміщенні повина характеризуватися декількома важливими показниками - беспильністю (зносостійкістю), відсутністю тріщин і рівністю.

Замовнику досить просто перевірити стан підлоги на предмет відсутності тріщин і беспильність, для цього не потрібне використання спеціальних приладів і методик. Набагато складніше оцінити рівність підлоги, оскільки БНіП та інші нормативні документи не містять чітких вимог, а докладні методики вимірювання цього показника не регламентовані.

ВИМІРЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РЕЙКИ

Найбільш поширений метод вимірювання рівності підлог - за допомогою вимірювальної (контрольної) рейки. Він полягає у вимірюванні просвіту між поверхнею підлоги і двометрової або триметрової рейкою покладеної в довільному напрямку. При цьому за рівність приймається максимальне значення виміряного просвіту.

Така методика придатна лише для попередньої оцінки якості підлоги, але жодним чином не може бути використана для підлог з підвищеною рівністю (т.зв. "надплоских" покриттів). Значення просвітів між підлогою і контрольною рейкою, отримані вимірами двома різними людьми можуть відрізнятися вдвічі і відтворити результати вимірювання однієї й тієї ж ділянки покриття практично неможливо. Такий стан часто призводить до конфліктів між замовником і підрядною організацією - виконавцем робіт із влаштування підлог, кожен з яких намагається зробити виміри найбільш "зручних" для свого боку ділянок підлоги.

Ще один недолік зазначеного методу вимірювання - регламентується тільки максимальний просвіт між підлогою і рейкою, але ніяк не обмовляється кількість таких просвітів. Тому підлогу з профілем "пральної дошки" з висотою хвиль 3 мм - буде вважатися рівним, хоча зовсім непридатний для експлуатації.

СТАНДАРТИ DIN 15 185, BS TR34

Зарубіжними стандартами DIN 15 185, BS TR34 при оцінці рівності підлоги визначаються перепади (різниці висот) між точками на покритті на відстані - 30 см, 1, 2, 3 і 4 м між ними. Регламентуються максимальні перепади між точками розташованими як уздовж осі руху навантажувачів, так і в напрямку, перпендикулярному йому. Така методика дозволяє отримати більш точну і відтворену інформацію в порівнянні з використанням триметрової рейки.

Перевірка рівності підлог відповідності DIN, як правило, передбачає вимірювання позначок підлоги з використанням нівеліра і рейки. На точність таких досліджень впливає безліч факторів: характеристики оптичного приладу (нівеліра), акуратність персоналу, необхідність дотримання вертикального положення вимірювальної рейки і т.д. Необхідність оцінки рівності проїздів довжиною 50-60 м вимагає перестановки нівеліра, що так само знижує точність і відтворюваність результатів вимірювань.

Для надплоских підлог, де максимальні величини перепадів становлять 1 - 2 мм на 1 м, використання такого методу вимірювань малоефективно і малопродуктивно - не більше 500 - 600 кв.м. підлоги за зміну силами двох чоловік. Після чого отримані дані аналізуються ще протягом одного-двох днів.

Показники FF / FL

У 1980-х роках в США була розроблена методика вимірювання рівності підлог, яка стала основою стандарту ACI 117, ASTM 1155 (ASTM 1155M - в метричних одиницях) і канадського стандарту А 23.1.

Рівність підлог оцінюється двома показниками - FF і FL.

FF - показник нерівності або "хвилястості" підлоги, який обчислюється на підставі обробки даних, отриманих виміром перепадів висот (відміток) точок, на відстані 150 або 300 мм. Якщо уявити профіль підлоги у вигляді хвилі, то показник FF враховує не тільки абсолютну величину перепадів (амплітуду), але і її частоту.

Вимірювання характеристик підлоги своїм профілем нагадує "пральну дошку" і подальше обчислення дасть значення FF в кілька разів нижче, ніж вимір характеристик рівності підлоги з однією або двома хвилями однакової амплітуди. На показник FF впливає, в першу чергу, метод укладання і технологічні прийоми подальшої обробки бетонної поверхні, а отже професіоналізм і досвід укладальників.

FL - показник горизонтальності або "площинності" підлоги, який вираховується на підставі обробки даних, отриманих виміром перепадів висот (відміток) точок, що знаходяться на відстані 3 м одна від одної. FL характеризує загальний ухил підлоги, який в свою чергу, залежить від установки направляючих, які використовуються при влаштуванні підлог. На підлогах з ухилами до трапів або зливних лотків показник FL не обчислюється.

Показники FF і FL лінійні, тому підлогу з FF 50, в два рази рівніше, ніж з FF 25.

Оскільки значення FF і FL отримані з використанням статистичної обробки даних, абсолютна кореляція цих показників рівності з результатами, отриманими за допомогою замірів триметровою рейкою, важка. Проте, значенням FF / FL - 50/50 відповідає максимальний просвіт між підлогою і контрольною рейкою - 3 мм, значенням FF / FL - 100/100 відповідає просвіт не більше - 1,5 мм.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ ПО РІВНОСТІ

Стандартом американського інституту бетону ACI 302.1R-04 передбачена класифікація промислових підлог по рівності в залежності від призначення приміщення. До надпласких відносяться підлоги телестудій, складських приміщень, де використовуються візки з висотою підйому вантажів понад 8 м, вузькопрохідні штабелери, що транспортують механізми на повітряній подушці, а також льодові катки, майданчики для катання на роликових ковзанах і т.д.

Для надплоских підлог величина FF і FL повинна бути вище 50. Звичайні складські приміщення характеризуються FF і FL значеннями 30-45, виробничі цехи - більше 25.

Для основ, призначених для подальшого влаштування покриття з керамічної плитки FF і FL повинні бути не менше 40 і 35, відповідно. Для килимових покриттів - не менше 35 і 30.

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Вимірювання рівності підлог відповідно до ASTM-1155M проводиться за допомогою спеціальних приладів, які об'єднують в одному блоці апаратуру для визначення перепадів між точками і комп'ютерну програму, що дозволяє відразу ж після обстеження обчислити значення FF і FL.

До таких приладів, зокрема, відноситься прилад компанії Allen Face (США) - F-meter, який видає показники FF і FL безпосередньо після вимірів, а в фоматі Excel дозволяє отримати значення відміток в кожній точці вимірювань і профілограми підлоги. Точність вимірювань складає 0,03 мм. При необхідності, в форматі Excel перевіряється відповідність рівності підлог стандартам DIN 15 185 або BS TR34. Продуктивність вимірювань - до 5000 кв.м. в день.

ВАРТІСТЬ НАДПЛОСКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДЛОГ

Вибір вимог щодо рівності підлог - компромісна задача, тому що зі збільшенням рівності підлог зростає їх вартість. За численними даними, вартість надплоских підлог за кордоном перевищує вартість підлог із середніми показниками рівності на 6-10 $ за кв.м., за рахунок значно більшої кількості ручної праці і зниження продуктивності укладання.

При визначенні вимог до рівності підлог доцільно зробити таким чином: або керуватися рекомендаціями ACI 302.1R-04 і постачальників підйомної техніки, або виміряти рівність існуючих підлог, які задовольняють умовам експлуатації й потім прийняти їх за основу.

Для замовника особливо важливо контролювати рівність ділянки підлоги, відразу ж після його укладання, з тим, що б вчасно вжити заходів щодо поліпшення якості виконання робіт підрядником або навіть призупинити роботи.